DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

HÀ NỘI

TOÀN QUỐC

1

Nguyễn Văn Hai

Hà Nội

5

5

2

Đào Văn Trà

Hà Nội

5

5

3

Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội

5

5

4

Trần Văn Thế

Hà Nội

0

0

5

Phạm Thị Lan Anh

Hà Nội

5

5

6

Lê Thị Bạch Tuyết

Hà Nội

5

5

7

Lê Huy Long

Hà Nội

5

5

8

Lý Khang

Hà Nội

5

5

9

Do Thi Thanh Binh

Hà Nội

5

5

10

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

5

5

11

Nguyễn Năm Quang

Hà Nội

5

5

12

Tangocxuan@gmail.com

Hà Nội

5

5

13

Lê Việt Khánh

Hà Nội

5

5

14

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

5

5

15

Nguyễn Bình Phương

Hà Nội

4

3

16

Nguyễn Kỳ Nam

Hà Nội

5

5

17

Hoàng Thị Hoan

Hà Nội

5

5

18

Nguyen Văn Tùng

Hà Nội

5

5

19

Nguyễn Ngọc Bích

Hà Nội

5

0

20

Nguyễn Tôn Hoan

Hà Nội

5

5

21

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

Hà Nội

5

4

22

Chủ Đức Hùng

Hà Nội

5

5

23

Phạm Văn Thắng

Hà Nội

5

5

24

Nguyễn Đình Tròn

Hà Nội

5

5

25

Lý Khang

Hà Nội

0

0

26

Nguyễn Thị Kim Thịnh

Hà Nội

5

5

27

Nguyễn Mạnh Đức

Hà Nội

2

5

28

Nguyễn Ngọc Tuấn

Hà Nội

5

5

29

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

5

5

30

Đặng Văn Tú

Hà Nội

2

3

31

Nguyễn Đăng Việt

Hà Nội

5

5

32

Nguyễn Ngọc Ban

Hà Nội

5

5

33

Trương Quang Hải

Hà Nội

5

5

34

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

5

5

35

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

5

5

36

Hoàng Bá Phương

Hà Nội

0

0

37

Bùi Ngọc Cường

Hà Nội

5

3

38

Phạm Đình Thành

Hà Nội

5

5

39

Lê Hoàn Diệu

Hà Nội

5

5

40

Nguyễn Huỳnh Mai

Hà Nội

0

0

41

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

5

5

42

Hoàng Quốc Hùng

Hà Nội

0

0

43

Nguyễn Công Quân

Hà Nội

5

5

44

Dương Thị Ngọc Chiến

Hà Nội

5

5

45

Vũ Ngọc Tuấn

Hà Nội

4

5

46

Đỗ Thị Tuyết Nhung

Hà Nội

5

5

47

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

0

0

48

Trần Anh Tuyên ( Trần Tuyên)

Hà Nội

5

5

49

Nguyễn Văn Thắng

Hà Nội

5

5

50

Nguyenxuanky1974@gmail.com

Hà Nội

5

3