HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 10/09/2022

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 1786 - Tác giả: 220 - Tỉnh/thành: 1

THI ẢNH NGHỆ THUẬT

HÀ NỘI 2022

+ Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học – Nghệ thuật trong thời kỳ mới.
+ Được sự đồng ý của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.
+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức thi và triển lãm “Ảnh nghệ thuật lần thứ 52 năm 2022.”.

+ Đề tài 1: “Hà Nội - Niểm tin và khát vọng” trong đó các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh đa dạng, phong phú trên mọi lĩnh vực:
- Chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.
- An sinh xã hội, an ninh quốc phòng.
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô.
- Xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch.
- Giao lưu, hội nhập quốc tế.

+ Đề tài 2: “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” gồm
- Con người; phong cảnh tại Việt Nam.
- Văn hoá truyền thống; bản sắc dân tộc anh em tại Việt Nam.

GIẢI THƯỞNG

Đề tài 1: “Hà Nội - Niểm tin và khát vọng”
- 01 Giải Nhất: Bằng chứng nhận, kèm theo 4.000.000đ.
- 02 Giải Nhì: Bằng chứng nhận, kèm theo 3.000.000đ mỗi giải.
- 03 Giải Ba: Bằng chứng nhận, kèm theo 2.000.000đ mỗi giải.
- 10 Giải Khuyến khích: Bằng chứng nhận, kèm theo 1.000.000đ mỗi giải.

Đề tài 2:“Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc
- 01 Giải Nhất: Bằng chứng nhận, kèm theo 4.000.000đ.
Kèm phần quà của Nhà tài trợ
- 02 Giải Nhì: Bằng chứng nhận, kèm theo 3.000.000đ mỗi giải Kèm phần quà của Nhà tài trợ
- 03 Giải Ba: Bằng chứng nhận, kèm theo 2.000.000đ mỗi giải Kèm phần quà của Nhà tài trợ (Nếu có)
* Tác phẩm được chọn triển lãm nhận nhuận ảnh 400.000 đồng /tác phẩm.

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ